นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ohzeed.com ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ฯ และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย เว็บไซต์ฯ จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้งทางเว็บไซต์ฯ จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

ohzeed.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมของบริการส่วนต่างๆของ ohzeed.com

ข้อมูลต่างๆ จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไปโดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ohzeed.com ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง

ohzeed.com และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ฯ เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการ ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลที่สมาชิกบันทึกลงใน เว็บไซต์ฯ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฏหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ ทางเว็บไซต์ฯ จะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ ohzeed.com กรุณา E-mail มาที่ contact (@) ohzeed.com