“คำถาม 7 ข้อ” ที่ใครก็ตามที่จะทำธุรกิจ ทำอะไรใหม่ๆ ควรจะตอบได้คร่าวๆ

7คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนทำธุรกิจ

1-5 คิดวางแผน

  1. “ใคร” ที่คุณอยากจะแก้ปัญหาให้เขา จะขายผลิตภัฑณ์หรือบริการนี้ให้ใคร
  2. “อะไร” คือปัญหาของคนคนนั้น ปัญหาของเค้าคืออะไร เราจะแก้อะไรให้
  3. “ขนาด” ของปัญหานี้ ใหญ่แค่ไหนในสังคมโลกใบนี้ มีตลาดขนาดใหญ่พอใหม่ จะมีปริมาณคนจ่ายเงินแก้ปัญหานี้พอไหม
  4. ปัจจุบันเขา “ใช้อะไรอยู่” ที่ช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้น
  5. “เราล่ะ จะเสนออะไร” สิ่งที่คุณอยากจะนำเสนอคืออะไร มันดีกว่าที่เขาใช้อยู่อย่างไร

6-7 ปฏิบัติ

  1. “อะไรที่ถ้ามันเกิดขึ้น จะทำให้สิ่งที่คุณคิดมา พังไม่เป็นท่า” ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เช่นกาแฟ แต่ถ้าลดไม่ได้จริง ก็รอวันเจ๊ง
  2. “เราจะทดสอบว่า สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด มันไม่เกิดได้อย่างไร และจะใช้เงินเท่าไร ในการทดสอบสิ่งนี้” ลองสร้างต้นแบบขึ้นมา จะเห็นปัญหาที่ต้องปรับต้องแก้ก่อนใช้จริง และให้ทดลองตลาดก่อน