การสมัคร facebook บัญชีใหม่

  1. facebookปรับละเอียดหน้าจอ
  2. เปิดปิด net
  3. สมัครด้วยเบอร์โทร, ใช้ password ที่ไม่ซ้ำเดิมที่มีอยู่, รอรับ sms
  4. เข้ามา setting เพิ่มอีเมลล์, ยืนยันในอีเมลล์ (ระบบจะจำการ login ด้วยอีเมลล์แทน)
  5. เปลี่ยน password  https://www.facebook.com/settings?tab=security&view