การขับรถให้ปลอดภัย Defensive Driving

สถิติเกิดอุบัติเหตุ

 • ขับเร็วเกิดกำหนด 75%
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด 8%
 • หลับใน 4.50
 • เมาสุรา 2.61
 • แซงรถผิดกฎหมาย 1.4%
 • ไม่ชำนาญ 1.16
 • สรุปคือสิ่งที่เราควบคุมได้เอง คือ ขับรถเร็ว, ตัดหน้ากระชั้น รวมกันได้ 83%

ระยะหยุด(รวมคิดและเบรค)

 • 20 กม./ชม. ระยะหยุด 7 เมตร
 • 30 กม./ชม. ระยะหยุด 12 เมตร
 • 40 กม./ชม. ระยะหยุด 18 เมตร
 • 50 กม./ชม. ระยะหยุด 25 เมตร
 • 60 กม./ชม. ระยะหยุด 34 เมตร
 • 70 กม./ชม. ระยะหยุด 43 เมตร
 • 80 กม./ชม. ระยะหยุด 54 เมตร
 • 90 กม./ชม. ระยะหยุด 66 เมตร
 • 100 กม./ชม. ระยะหยุด 80 เมตร

 

จุดสำคัญคือ อันนี้กฎจราจร แต่อยากเน้นเพราะถ้าไม่ชินทางต้องดูให้ดีๆ

 • เส้นเหลืองคือจะมีรถสวนทาง
 • เส้นทึบคือห้ามแซง
 • เส้นทึบเหลืองคือ มีรถสวนทางและห้ามแซง
 • เส้นทึบขาวคือ มีไม่มีรถสวนแต่ห้ามแซง

เกร็ดอื่นๆ

 • เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าตามกฎ 3 วินาที (ฝนตกใช้ 4 วินาที) เช่น เราจะตามรถคันหน้าอยู่ 3 วินาที  ถ้ารถคันแรกอยู่จุด A เราจะขับตามไปถึงจุด A เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที (ไมว่าความเร็วจะเท่าไหร่เราต้องขับไปถึงจุด A ไม่น้อยกว่า 3 วินาที)
 • การปรับกระจกมองข้าง ควรปรับเปิดกว้างๆ จนเห็นขอบประตูรถนิดเดียว (จริงๆไม่เห็นเลยก็จะดี แต่ว่าให้เห็นนิดนึงเพื่อรู้ว่าตำแหน่งของกระจกอยู่ตรงไหน ไม่ลอยๆ)
 • การคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ขับๆไป ข้างหน้ามีเหตุการณ์แค่ผิดปกตินิดหน่อย ก็ให้มองกระจกข้างซ้ายขวาเผื่อไว้เลย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้หักหลบได้เลยไม่ต้องมองกระจกข้างอีก หากทำบ่อยๆจะไม่รู้สึกว่ายากมันจะชิน

จุดบอดรถบรรทุก

จุดบอดรถบรรทุก จุดบอดรถบรรทุก จุดบอดรถบรรทุก จุดบอดรถบรรทุก จุดบอดรถบรรทุก